Download Lagu Laa Ilaaha Illallah - Putri Isnari ft. Anisa Rahman (Cover) MP3

Laa Ilaaha Illallah - Putri Isnari ft. Anisa Rahman (Cover)

Duration: 03:39

MP3 size: 03.39 MB

Lirik Laa Ilaaha Illallah - Putri Isnari ft. Anisa Rahman (Cover)

Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah, maa la naa robbun shiwaa
Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah, maa la naa robbun shiwaa
Robbuna Robbul quluubi wa huwa alamul ghuyuub
Fii syuruuqi wa fil ghuruubi, nuruhu yahdil ashoo
Robbuna Robbul quluubi wa huwa alamul ghuyuub
Fii syuruuqi wa fil ghuruubi, nuruhu yahdil ashoo
Robbunal hadil waduud
Fadhluhu mil ul wujuud
Afwuhu khoirul wajuud
Fakhtarji dauman ridhoo
Robbunal hadil waduud
Fadhluhu mil ul wujuud
Afwuhu khoirul wajuud
Fakhtarji dauman ridhoo
Fakhtarji dauman ridhoo
Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah, maa la naa robbun shiwaa
Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah, maa la naa robbun shiwaa
Robbuna Robbul quluubi wa huwa alamul ghuyuub
Fii syuruuqi wa fil ghuruubi, nuruhu yahdil ashoo
Robbuna Robbul quluubi wa huwa alamul ghuyuub
Fii syuruuqi wa fil ghuruubi, nuruhu yahdil ashoo
Robbunal hadil waduud
Fadhluhu mil ul wujuud
Afwuhu khoirul wajuud
Fakhtarji dauman ridhoo
Robbunal hadil waduud
Fadhluhu mil ul wujuud
Afwuhu khoirul wajuud
Fakhtarji dauman ridhoo
Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah, maa la naa robbun shiwaa
Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah, Laa ilaha illa Allaah
Laa ilaha illa Allaah, maa la naa robbun shiwaa
Home